KURSY KWALIFIKACYJNE |
 SZKOŁY |
 DYDAKTYKA |
 PLAN LEKCJI |
 REKRUTACJA |
 GALERIA |
 KONTAKT |
 Projekt unijny |
 WSPÓŁPRACA |
W dniach 20-30 czerwca 2016r. sekretariat szkoły będzie nieczynny. Zapraszamy do biura na ul. Jęczmiennej 10, numer telefonu: 56 6225515.
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
 

 

 SZKOŁY POLICEALNE

TECHNIK GEODETA, TECHNIK DROGOWNICTWA

Nabór trwa do 15 września 2016 r.

Pierwszy zjazd 24-25 września 2016 r.

szczegółowe informacje w zakładkach: SZKOŁY, DYDAKTYKA

 

zachęcamy także do nauki w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI

(zajęcia odbywać się będą na ul. Jęczmiennej 10)

informacje pod numerem telefonu: 56 6225515


1) Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i średniej:

technik budownictwa kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich- TRWA NABÓR
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych-  TRWA NABÓR
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej-  TRWA NABÓR

 technik urządzeń sanitarnych kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje

 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych-  TRWA NABÓR
 • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych- TRWA NABÓR
 • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych-TRWA NABÓR

 

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy trwa do momentu zebrania grupy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

 

2) Szkoły policealne 2-letnie dla absolwentów szkół średnich w zawodach:

technik geodeta kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje TRWA NABÓR

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

Zajęcia odbywają się na profesjonalnym sprzęcie geodezyjnym, który jest własnością szkoły i do dyspozycji słuchaczy.

 

technik drogownictwa   kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje  TRWA NABÓR

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
 • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 Zajęcia we wszystkich typach szkół odbywają się

w systemie zaocznym-w soboty i niedziele.
 


Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.
Nauka w szkołach opiera się o programy nauczania zgodne z podstawami programowymi
Ministra Edukacji NarodowejProjekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE
Policealne Studium Techniczne Toruń - technik: budownictwa, architekt, geodeta, drogownictwa, urządzeń sanitarnych.